இந்தியாவில் உள்ள நதிகளின் பட்டியல்(List of Rivers in India in Tamil)

Spread the love

List of Rivers in India in Tamil
List of Rivers in India in Tamil

இந்திய மக்களின் வாழ்வில் இந்தியாவின் ஆறுகள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆறு அமைப்புகள் பாசனம், குடிநீர், மின்சாரம் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள ஏராளமான மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை வழங்குகின்றன.

மேலும், இந்தியாவின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து முக்கிய நகரங்களும் ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளன என்பதை இது எளிதாக விளக்குகிறது. இந்தியாவில் பெரும்பான்மையாக வாழும் இந்து மக்கள் ஆறுகளை தெய்வமாக வணங்கி போற்றுகின்றனர்.

இங்கே, இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான ஆறுகள் மற்றும் அவற்றின் துணையாறுகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

ஆற்றின் பெயர்பாயும்
மாநிலங்கள்
நீளம்தொடக்கம்முடிவு
கங்கை1.உத்தரகண்ட்
2.உத்தரபிரதேசம்
3.பீகார்
4.ஜார்கண்ட்
5.மேற்கு வங்காளம்
2,525 கி.மீ.கங்கோத்ரி வங்காள விரிகுடா
யமுனா 1.உத்தரகண்ட்
2.இமாச்சலப் பிரதேசம்
3.உத்தர பிரதேசம்
4.ஹரியானா
5.டெல்லி
1,376 கி.மீ.கர்வால்வங்காள விரிகுடா
பிரம்மபுத்திரா 1.அசாம்
2.அருணாச்சல பிரதேசம்
2,900 கி.மீ.மானசரோவர் ஏரிவங்காள விரிகுடா
மகாநதி 1.சத்தீஸ்கர்
2.ஒடிசா
858 கி.மீ.அமர்கண்டக் பீடபூமிவங்காள விரிகுடா
கோதாவரி 1.மகாராஷ்டிரா
2.தெலுங்கானா
3.ஆந்திரா பிரதேசம்
4.சத்தீஸ்கர்
5.ஒடிசா
1,465 கி.மீ.நாசிக் மலைகள்வங்காள விரிகுடா
கிருஷ்ணா 1.மகாராஷ்டிரா
2.கர்நாடகா 3.தெலுங்கானா
4.ஆந்திரா பிரதேசம்
1,400 கி.மீ.மகாபலேஷ்வர், மகாராஷ்டிராவங்காள விரிகுடா
நர்மதை1.மத்திய பிரதேசம் 2.மகாராஷ்டிரா
3.குஜராத்
1,315 கி.மீ.அமர்கண்டக் மலை, மத்திய பிரதேசம்அரபிக் கடல்
தப்தி1.மத்திய பிரதேசம் 2.மகாராஷ்டிரா
3.குஜராத்
724 கி.மீமுல்டாய், மத்திய பிரதேசம்அரபிக் கடல்
கோமதி1.உத்தர பிரதேசம்900
கி.மீ
கோமத் தால்சைத்பூர், உத்தரபிரதேசம்
கோசி1.பீகார்729
கி.மீ
சன் கோசி, நேபாளம்கங்கை, பீகார்
கண்டகி1.பீகார்814
கி.மீ
நுபின் ஹிமால் பனிப்பாறை, நேபாளம்கங்கை, சோன்பூர்,பீகார்
List of Rivers in India

ஆற்றின் பெயர்பாயும்
மாநிலங்கள்
நீளம்தொடக்கம்முடிவு
பெட்வா1.மத்திய பிரதேசம்
2.உத்தர பிரதேசம்
590 கி.மீ.விந்தியா
மலைத்தொடர்
யமுனா,
ஹமிர்பூர், உத்தரபிரதேசம்
சன்(Son)1.மத்திய பிரதேசம் 2.உத்தரபிரதேசம் 3.ஜார்கண்ட்
4.பீகார்
784 கி.மீ.அமர்கண்டக், மத்திய பிரதேசம்கங்கை, பாட்னா
சட்லெஜ்1.இமாச்சலப் பிரதேசம் 2.பஞ்சாப்1,450 கி.மீ.மானசரோவர்-ரகாஸ் ஏரிகள்கைர்பூர், பாகிஸ்தான்
ரவி1.இமாச்சலப் பிரதேசம்
2.பஞ்சாப்
720 கி.மீ.அனுமன் திப்பா, இமாச்சல பிரதேசம்செனாப் நதி, பாகிஸ்தான்
பீஸ்1.இமாச்சலப் பிரதேசம்
2.பஞ்சாப்
470 கி.மீ.பியாஸ் குண்ட், இமாச்சல பிரதேசம்சட்லெஜ், பஞ்சாப்
செனாப்1.இமாச்சல பிரதேசம் 2.ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்1,180 கி.மீ.பரலாச்சா லா பாஸ், இமாச்சல பிரதேசம் பஞ்சநாடு, பாகிஸ்தான்
ஜீலம்1.ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்725
கி.மீ.
வெரினாக், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் செனாப் நதி, பாகிஸ்தான்
காவேரி1.கர்நாடகா
2.தமிழ்நாடு
805
கி.மீ.
குடகு, கர்நாடகாவங்காள விரிகுடா
காகர்-ஹக்ரா1.இமாச்சலப் பிரதேசம்
2.பஞ்சாப்
3.ஹரியானா
4.ராஜஸ்தான்
1,080
கி.மீ.
ஷிவாலிக் மலைகள், இமாச்சல பிரதேசம்ஒட்டு, ஹரியானா
ஹூக்லிமேற்கு வங்காளம்260
கி.மீ.
கங்கைவங்காள விரிகுடா
தாமோதர்1.ஜார்கண்ட்
2.மேற்கு வங்காளம்
592
கி.மீ.
சுல்ஹாபானி, ஜார்கண்ட்ஹூக்ளி ஆறு, மேற்கு வங்கம்
List of Rivers in India

ஆற்றின் பெயர்பாயும்
மாநிலங்கள்
நீளம்தொடக்கம்முடிவு
சிந்து1.ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்3,180
கி.மீ.
மானசரோவர் ஏரி,
திபெத்திய பீடபூமி
அரபிக் கடல்
துங்கபத்ரா1.கர்நாடகா
2.தெலுங்கானா
3.ஆந்திரா பிரதேசம்
531
கி.மீ.
கூட்லி, கர்நாடகாகிருஷ்ணா, தெலுங்கானா
மஹி1.மத்திய பிரதேசம் 2.ராஜஸ்தான்
3.குஜராத்
580
கி.மீ.
விந்திய மலைத்தொடர், மத்தியப் பிரதேசம்கம்பாட் வளைகுடா (அரேபிய கடல்)
பாகீரதி1.உத்தரகாண்ட்205
கி.மீ.
அலக்நந்தா நதிகங்கை, உத்தரகாண்ட்
சபர்மதி1.ராஜஸ்தான்
2.குஜராத்
371
கி.மீ.
ஆரவல்லி மலைத்தொடர், ராஜஸ்தான் கம்பாட் வளைகுடா (அரேபிய கடல்)
அலக்நந்தா1.உத்தரகாண்ட்195
கி.மீ.
சடோபந்த் மற்றும் பகீரத் காரக் பனிப்பாறைகளின் சங்கமம், உத்தரகாண்ட்கங்கை, உத்தரகாண்ட்
டீஸ்டா1.சிக்கிம்
2.மேற்கு வங்காளம்
414
கி.மீ.
புனர்பாபா, அத்ராய் மற்றும் கரடோயா ஆறுகள்பிரம்மபுத்திரா, பங்களாதேஷ்
இந்திராவதி1.ஒடிசா,
2.சத்தீஸ்கர்
3.தெலுங்கானா
4.மகாராஷ்டிரா
535
கி.மீ.
தண்டகாரண்யா மலைத்தொடர், ஒடிசாகோதாவரி, மகாராஷ்டிரா
பீமா நதி1.மகாராஷ்டிரா
2.கர்நாடகா
3.தெலுங்கானா
861
கி.மீ.
பீமாசங்கர், மகாராஷ்டிரா கிருஷ்ணா, தெலுங்கானா
சுபர்ணரேகா1.ஜார்கண்ட் 2.ஒடிசா
3.மேற்கு வங்காளம்
395
கி.மீ.
பிஸ்கா/ நாக்ரி, பண்ணைவங்காள விரிகுடா
கொன்யாமகாராஷ்டிரா130
கி.மீ.
ஹண்டர்ஸ் பாயின்ட், மகாபலேஷ்வர்கிருஷ்ணா நதி, மகாராஷ்டிரா
List of Rivers in India

ஆற்றின் பெயர்பாயும்
மாநிலங்கள்
நீளம்தொடக்கம்முடிவு
ராமகங்கா1.உத்தரகாண்ட்
2.உத்தரபிரதேசம்
596
கி.மீ.
துதாதோலி
மலைத்தொடர்
கங்கை,
உத்தரபிரதேசம்
பெண்ணை1.ஆந்திர பிரதேசம் 2.கர்நாடகா597
கி.மீ.
நந்தி மலை, கர்நாடகா வங்காள விரிகுடா
பிராமணி1.ஒடிசா799
கி.மீ.
தெற்கு கோயல் நதி மற்றும் சங்க் நதியின் சங்கமம்வங்காள விரிகுடா
பெரியார்2.கேரளா244
கி.மீ.
சொக்கம்பட்டி மலைஅரேபிய கடல்
மகாநந்தா1.பீகார்
2.மேற்கு வங்காளம்
360
கி.மீ.
பக்லஜோரா நீர்வீழ்ச்சி, டார்ஜிலிங் மலைகள்கங்கை, பங்களாதேஷ்
பனாஸ் 1.ராஜஸ்தான் 512
கி.மீ.
ஆரவல்லி மலைத்தொடர்கள்சம்பல்-பனாஸ் சங்கமம்
வைகை1.தமிழ்நாடு 258
கி.மீ.
வருசநாடு மலைகள்வங்காள விரிகுடா
சாரதா1.உத்தரகாண்ட்
2.உத்தரபிரதேசம்
350
கி.மீ
காலாபானி,
இமயமலை
காக்ரா நதி, உத்தரபிரதேசம்
தாமிரபரணி1.தமிழ்நாடு128
கி.மீ
பொதிகை மலைகள்மன்னார் வளைகுடா
பவானி1.தமிழ்நாடு215
கி.மீ
நீலகிரி மலைகள்காவேரி ஆறு
பாலாறு1.கர்நாடகா
2.ஆந்திர பிரதேசம்
3.தமிழ்நாடு
216
கி.மீ
நந்தி மலைவங்காள விரிகுடா
List of Rivers in India

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!

மேலும் படிக்க

தமிழ்நாடு அடிப்படைத் தகவல்கள்(Tamil Nadu Static GK in Tamil)


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!