தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் சிறுதானியம் பட்டியல்(List of Millets in Tamil and English)

Spread the love

List of Millets in Tamil and English
List of Millets in Tamil and English

சிறுதானியம்(Millets) கரடுமுரடான தானியங்கள் மற்றும் புரதம், நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களின் களஞ்சியமாகும். அவற்றில் கேழ்வரகு, வரகு, தினை, சாமை, குதிரைவாலி, கம்பு, சோளப் பயிர் வகை, பனிவரகு ஆகியவை அடங்கும்.

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் சிறுதானியம்களின் பட்டியல்(List of Millets in Tamil and English)

Finger Millet – கேழ்வரகு

Kodo Millet – வரகு

Foxtail Millet – தினை

Little Millet – சாமை

Barnyard Millet – குதிரைவாலி

Pearl Millet – கம்பு

Sorghum(Great Millet) – சோளப் பயிர் வகை

Proso Millet – பனிவரகு

மேலும் படிக்க:

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரயில் சந்திப்பு நிலையங்களின் பட்டியல்(List of Railway Junction Stations in Tamilnadu)

இந்திய நோபல் பரிசு பெற்றவர்களின் பட்டியல்(List of Indian Nobel Prize Winners)

தமிழ்நாட்டில் உள்ள தாலுகா பட்டியல் 2022(Tamil Nadu Taluk List 2022)

தமிழ்நாடு ஆர்டிஓ குறியீடு பட்டியல்(Tamilnadu RTO Code List)

தமிழ்நாடு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பட்டியல்(List of Tamilnadu District Collectors)

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்கள் பட்டியல்(List of Districts in Tamilnadu)


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!