உலக பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(World General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

World General Knowledge Questions With Answers in Tamil
World General Knowledge Questions With Answers in Tamil

இந்தக் கேள்விகள் உங்கள் பொது அறிவை விரிவுபடுத்தவும், மாநில மற்றும் மத்தியப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகவும் உதவியாக இருக்கும்.

Welcome to your GK(1-10)World

1.இது உலகின் மிகச்சிறிய கடல்.................

2.உலகில் உள்ள மொத்த கண்டங்களின் எண்ணிக்கை

3.1886ல் அமெரிக்காவிற்கு சுதந்திர தேவி சிலையை பரிசாக வழங்கிய நாடு எது?

4.உலகில் உள்ள கடல்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

5.எந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே சவக்கடல் அமைந்துள்ளது

6.இது உலகின் மிகப்பெரிய கடல்

7.பின்வருவனவற்றில் உலகில் அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நகரம் எது?

8.ஆப்பிரிக்காவில் எத்தனை நாடுகள்

9.இதில் உலகின் மிகப்பெரிய தீவு

10.உலகின் மிகப்பெரிய ஆறு...............

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!