காலக்கோடு வினாடி வினா(Timeline Quiz in Tamil)

Spread the love

Timeline Quiz in Tamil
Timeline Quiz in Tamil

இந்தக் கேள்விகள் உங்கள் பொது அறிவை விரிவுபடுத்தவும், மாநில மற்றும் மத்தியப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகவும் உதவியாக இருக்கும்.

காலக்கோடு வினாடி வினா(Timeline Quiz in Tamil)

1.வாஸ்கோடகாமா கோழிக்கோட்டை அடைந்த ஆண்டு

2.துருக்கியர் கான்ஸ்டாண்டி நோபிளைக் கைப்பற்றிய ஆண்டு

3.பிரஞ்சு கிழக்கிந்திய வணிகக்குழு நிறுவுதல்

4.அல்புகர்க் கோவவைக் கைப்பற்றுதல்

5.சென்னையை ஆங்கிலேயர்கள் விலைக்கு வாங்குதல்

6.மாஹியை பிரஞ்சுகாரர்கள் கைப்பற்றுதல்

7.டச்சுக்காரர்கள் மசூலிப்பட்டினத்தில் வணிகதலம் நிறுவுதல்

8.ஹைதராபாத் அரசை நிசாம் உல்முக் நிறுவுதல்

9.மும்பையை ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய வணிகக்குழு கைப்பற்றுதல்

10.கொல்கத்தாவில் வில்லியம் கோட்டையை ஆங்கிலேயர் கட்டுதல்

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!