தமிழ்நாடு பொது அறிவு வினாடி வினா(Tamil Nadu GK Quiz in Tamil)

Spread the love

Tamil Nadu GK Quiz in Tamil
Tamil Nadu GK Quiz in Tamil

இந்தக் கேள்விகள் உங்கள் பொது அறிவை விரிவுபடுத்தவும், மாநில மற்றும் மத்தியப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகவும் உதவியாக இருக்கும்.

தமிழ்நாடு பொது அறிவு வினாடி வினா(Tamil Nadu GK Quiz in Tamil)

Welcome to your GK(1-10)Tamil Nadu

1.தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மாவட்டங்கள் உள்ளன?

2.தமிழ்நாட்டில் உயர் நீதிமன்ற கிளை எங்கே உள்ளது?

3.தமிழ்நாட்டில் எத்தனை நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன?

4.தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மத்திய சிறைச்சாலைகள் உள்ளன?

5.தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன?

6.தமிழகத்தின் முதல் முதல்வர் யார்?

7.தமிழகத்தின் முதல் பெண் முதல்வர் யார்?

8.தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மாநகராட்சிகள் உள்ளன?

9.மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி எப்போது தமிழ்நாடு என்று மாற்றப்பட்டது?

10.நீதிக்கட்சி எப்போது உருவாக்கப்பட்டது?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!