இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)
இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

இந்தக் கேள்விகள் உங்கள் பொது அறிவை விரிவுபடுத்தவும், மாநில மற்றும் மத்தியப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகவும் உதவியாக இருக்கும்.

Welcome to your GK(1-10)India

1.இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்கள் உள்ளன

2.இந்தியாவில் எத்தனை யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ளன

3.புத்த கயா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

4.சாரநாத் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது?

5.சாஞ்சி ஸ்தூபி எங்கே அமைந்துள்ளது?

6.இந்தியாவில் மிக நீளமான ரயில்வே பிளாட்பாரம் எங்கே உள்ளது

7.இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி

8.தென்னிந்தியாவின் மிக நீளமான ஆறு

9.இந்தியாவின் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு

10.இந்தியாவின் மான்செஸ்டர்

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!