தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்(Tamil GK Questions With Answers)

Spread the love

Tamil GK Questions With Answers
Tamil GK Questions With Answers

இந்தக் கேள்விகள் உங்கள் பொது அறிவை விரிவுபடுத்தவும், மாநில மற்றும் மத்தியப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகவும் உதவியாக இருக்கும்.

தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்

1.உள்ளத்தில் கனல் மூள செந்தாமரைத் தேனைக் குடித்துச் சிறகசைத்துப் பாடியது எது?

2.ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் பொருந்தாததைத் தேர்க.

3.பொருந்தாதவற்றைக் கண்டறிக.

4.“அன்னை மொழியே” என்ற கவிதையில் இடம்பெறும் மூவேந்தருள் ஒருவர்

5.பொருந்தாதவற்றைக் கண்டறிக.

6.“முன்னும் நினைவால் முடிதாழ வாழ்த்துவமே”- என்று பாடியவர்

7.‘அன்னை மொழியே’ கவிதை இடம் பெறும் நூல்

8.நற்கணக்கே” என்பதில் சுட்டப்படும் நூல்கள் எத்தனை?

9. “முந்துற்றோம் யாண்டும் முழங்கத் தனித்தமிழே” – என்று பாடியவர்

10.துரை. மாணிக்கம் என்ற இயற்பெயர் கொண்டவர் யார்?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!