தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்(Tamil GK Questions In Tamil With Answers)

Spread the love

Tamil GK Questions In Tamil With Answers
Tamil GK Questions In Tamil With Answers

தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்(Tamil GK Questions In Tamil With Answers)

இந்தக் கேள்விகள் உங்கள் பொது அறிவை விரிவுபடுத்தவும், மாநில மற்றும் மத்தியப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகவும் உதவியாக இருக்கும்.

தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்

1.சிவகாசியை குட்டி ஜப்பான் என்று அழைத்தவர் யார்?

2.பின்னலாடை நகரம் என்று அழைக்கப்படும் தமிழக நகரம் எது?

3.இந்தியாவின் 25வது மாநிலம் எது?

4.ஜாலியன்வாலா பாக் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது?

5.இந்தியாவின் "நூல் கிண்ணம்" என்று அழைக்கப்படும் மாநிலம் எது?

6.வந்தே மாதரம் பாடலை இயற்றியவர் யார்?

7.பேருந்து கட்டுமானத்திற்கு பிரபலமான தென்னிந்திய நகரம் எது?

8.தமிழ்நாட்டின் கடல் நுழைவாயில் எது?

9.தமிழ்நாட்டின் மலைகளின் ராணி எது?

10.நாடாளுமன்ற மேலவையின் தலைவர் யார்?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!