வரலாறு பொது அறிவு கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(History GK Questions In Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(21-30)History

21.இந்தியாவில் முதல் ரயில் ஓட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?

22.இந்தியாவில் ரயில்வேயை அறிமுகப்படுத்திய பிரிட்டிஷ் கவர்னர்?

23.எந்த முகலாய பேரரசர் ஜிந்தா பிர் என்று அழைக்கப்பட்டார்?

24.எந்த முகலாய பேரரசருக்கு அதிக மனைவிகள் இருந்தனர்?

25.கொடூரமான முகலாய பேரரசர் யார்?

26.எந்த முகலாய பேரரசர் புகையிலை பயன்படுத்துவதை தடை செய்தார்?

27.ஷெர்ஷா சூரியால் தோற்கடிக்கப்பட்டது யார்?

28.எந்த முகலாய பேரரசர் படிப்பறிவில்லாதவர்?

29.முகலாய பேரரசர் ஆலம்கீர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்?

30.அக்பர் எந்த வயதில் இறந்தார்?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!

மேலும் படிக்க:

இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

உலக பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(World General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

தமிழ்நாடு பொது அறிவு வினாடி வினா(Tamil Nadu GK Quiz in Tamil)


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!