வரலாறு பொது அறிவு கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(History GK Questions In Tamil)

Spread the love

வரலாறு பொது அறிவு கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(History GK Questions In Tamil)
வரலாறு பொது அறிவு கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(History GK Questions In Tamil)

இந்தக் கேள்விகள் உங்கள் பொது அறிவை விரிவுபடுத்தவும், மாநில மற்றும் மத்தியப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகவும் உதவியாக இருக்கும்.

Welcome to your GK(1-10)History

1.சீனப் பயணி பாஹியன் எந்த நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்தார்?

2.பிளாசி போர் யாருக்கு இடையே நடந்தது?

3.காந்தார கலைப் பள்ளியை தொடங்கியவர் யார்?

4.இந்தியாவின் நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்படுபவர்

5.இந்தியாவின் நைட்டிங்கேல் என்று அழைக்கப்படுபவர்

6.மெகஸ்தனிஸ் யாருடைய அவையை அலங்கரித்தார்?

7.முதல் பானிப்பட்டுப் போர் யார் யாருக்கிடையே நடைப்பெற்றது?

8.புத்தர் முதன்முதலில் எங்கு கற்பித்தார்

9.யாருடைய ஆட்சிக்காலம் முகலாயர்களின் பொற்காலமாக கருதப்படுகிறது

10.மொஹெஞ்சதாரோ இப்போது எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!